Expat Global Art с доходност от близо 27% за първата си година

С +26.6% се е увеличила нетната стойност на активите на една акция на Експат Глобално Изкуство от създаването му през март 2019 г. до момента. Експат Глобално Изкуство е единственият у нас фонд за инвестиции в художествени предмети и дава възможност на широк кръг инвеститори да печелят от изкуството като отделен инвестиционен клас. Изкуството е […]