Живописна доходност

Картина на Петра Димитрова

„Фондът демократизира инвестирането в изкуство, като дава достъп до него като инвестиционен клас на по-широка база от инвеститори, тъй като в момента това е привилегия на по-състоятелни хора“, Никола Янков, партньор в Експат Капитал пред Capital.bg. Инвеститорите във финансови инструменти имат склонността да виждат света в два цвята: в зелено, когато са на печалба, и […]