Никола Янков: Човек може да бъде филантроп и да печели пари

Никола Янков

Управляващият съдружник на „Експат Капитал“ представя инвестиционния фонд „Експат Глобално Изкуство“ и неговата мисия пред Дневник.

Световният пазар за произведения на изкуството достига 67,4 млрд. долара и се очаква да продължава да расте, а Wall Street Journal посочва изкуството като най-високо котиращ се инвестиционен актив за 2018 г. На този фон стартирате първия в България и Източна Европа фонд за инвестиции в изкуството. Разкажете повече за „Експат Глобално Изкуство“.

Преди да решим да стартираме този проект, си зададохме няколко въпроса. Има ли нужда от такъв финансов инструмент на пазара в България? Какви са перспективите пред пазара на изкуство спрямо останалите инвестиционни активи? Какви допълнителни ефекти може да се постигнат от този фонд, извън прекия икономически интерес за неговите акционери? Отговорът и на трите въпроса е положителен. Освен това ние от „Експат“ имаме репутация на новатори в областта на управлението на активи, откриватели и създатели на нови пазарни ниши. За нас беше важно да сме първи в областта на професионалното инвестиране в изкуството като инвестиционен клас. Тук не става въпрос за колекционерски процес или хоби, а начин да се печелят пари в средносрочен и дългосрочен план.

Изкуството е актив, чиито движения не следват и нямат пряка зависимост от капиталовите пазари. Търсихме да добавим в нашето портфолио точно такъв инструмент, защото това е важно за диверсификацията на риска в портфейлите на нашите клиенти.

В България отношението към инвестициите е доста консервативно, при повечето хора разбирането се свежда до имоти и банкови депозити. Капиталовите пазари не са много популярни, а инвестициите в изкуство почти липсват. Искахме да променим това. В световен мащаб изкуството намира все повече дял в портфейла на богатите инвеститори. Търсихме да дадем възможност за професионално инвестиране и за масовия инвеститор с по-скромни възможности. Това беше логиката и философията зад създаването на нашия фонд „Експат Глобално Изкуство“– непрофесионалисти, които не са колекционери, не разбират от този пазар, но се интересуват, биха искали да печелят от него и да диверсифицират по този начин общите си инвестиционни портфейли.

Изкуството създава няколко нива на удовлетворение на инвеститора, освен финансовата част получавате и естетическа наслада. Може да се каже, че сте и меценат, защото институционалните инвеститори като нашия фонд подкрепят творците, особено младите, в опита им да се утвърдят. Помагат им да останат творци, защото често пред тях съществува дилемата дали да продължат пътя си или да намерят нещо друго, с което да се издържат.

 

Как фондът на Експат помага на тези неизвестни таланти?

В България липсва екосистема, по подобие на страните в Западна Европа и Северна Америка, която да подкрепя младите таланти в изкуството. Поради тази причина такива таланти изоставят своето естествено поприще и се занимават с други неща или емигрират, за да могат да реализират своя талант в страни като Великобритания, Франция, Германия, САЩ, Канада и т.н.

Решихме да предложим алтернатива на досегашните тенденции, като се опитаме да задържим тези хора в България и започнахме активно да ги търсим, откриваме и подкрепяме тяхното изкуство, като купуваме творби в портфейла на фонда. Това не е благотворително упражнение, а бизнес стратегия с висока потенциална възвръщаемост за нашите инвеститори. Творбите на тези творци са много евтини на фона на българския пазар, да не говорим в международен план. Нашата стратегия е да помогнем за тяхното популяризиране, да осигурим на творбите им достъп до галерии и агенти, включително и в чужбина, до публични изяви, така че да бъдат открити от широката публика и специализираните ценители. Тогава и цените на техните творби ще нараснат и от това ще спечелят нашите акционери.

Говоря за български таланти на този етап, но фондът не е ограничен само у нас. Неслучайно се наричаме „Експат Глобално Изкуство“. Нашата амбиция е да работим и регионално, и международно, да осъществим арбитража между страните с евтино изкуство като Източна Европа, България в частност, и по-богатите пазари като Западна Европа, САЩ и Азия, където са големите колекционери и инвеститори.

Прилагате опортюнистична стратегия – придобивате активи на значително ниска цена сега с очакването за висока възвръщаемост в средно и дългосрочен план.

Точно така, 2 до 5 години средносрочно и над 5 години дългосрочно. Нямаме намерение да държим собствена колекция с някаква физиономия. Причината фондът да съществува е, че трябва да печели за акционерите си – това не е фондация или музей. Нямаме насоченост към определен период, вид изкуство, творец, география и т.н. Имаме намерение да купуваме всичко, което си заслужава парите, което е стойностно изкуство и е на добра цена.

Т.е. творби, които са на достъпна цена и имат перспектива, са привлекателни за вас и вашите акционери?

Така е. Фондът засега се радва на добър интерес. За първите няколко месеца от създаването си успяхме да наберем около 1,5 милиона лева вложения на инвеститори, като към момента в произведения са вложени приблизително 1/3 от тях. Така че разполагаме с доста средства за нови покупки, а и желаещите да инвестират се увеличават.

За потенциалните инвеститори би било интересно каква е прогнозната доходност на фонда?

За последните 18 години изкуството като инвестиционен клас, базирано върху оценки от публични търгове и други продажби, за които има публична информация, дава възвръщаемост от над 8% средногодишно, спрямо под 6% за S&P 500. Освен това волатилността на този пазар е много по-ниска, отколкото тази на фондовата борса. Нашият фонд съществува от 6 месеца и за това време сме успели да добавим близо 10% доходност за нашите инвеститори.

Къде може да се видят придобивките на фонда?

Цялата колекция с обявени цени е достъпна на нашия сайт. Това е друг елемент от работата на фонда – прозрачността, всеки може да види какво се случва, какво се предлага, на какви цени. Нашата цел е да осветлим пазара на изкуство в България, който е изключително в сивия сектор.

Смятаме, че изсветляването на пазара не трябва да се пренебрегва, това е и смисълът на петата европейска директива срещу прането на пари, която трябва да влезе в сила от януари 2020 г. Според нея пазарът на изкуство е класифициран като високорисков и участниците трябва да са регулирани и подвластни на Закона за мерките срещу изпиране на пари и актовете по прилагането му. Затова искаме да сме вече готов играч на този пазар – единственият или един от малкото, които спазват този закон. Смятаме с активното си участие да стимулираме целия сегмент да е на светло, да се декларират обороти, активи, да се публикува информация за сделките, да има сигурност в цените, да започнем да изграждаме тази екосистема на пазара на изкуство, каквато засега отсъства в България.

Бихте ли щрихирали профил на вашия акционер? Каква е минималната сума за включване?

Това е човек, който разполага с определени ликвидни средства и търси активно възможности да инвестира. В момента сме заложили в правилата на фонда лотове от по 10 000 лв. Т.е. не може да си купите акции за1000 лева, трябва да са 10, 20, 30 хиляди лв. Има и едно допълнително условие, което следва да е ясно на потенциалните участници в този фонд – той не е отворен за ритейл клиенти, за непрофесионални инвеститори. Ако вие сте такъв, съгласно разпоредбите на Закона за пазарите на финансови инструменти, не може да купувате директно акции от фонда. Ще се наложи да минете през инвестиционен консултант или асет мениджър – какъвто е „Експат Капитал“. Може да използвате и друг инвестиционен консултант или асет мениджър, трябва да сме сигурни, че сте консултирани професионално.

Още нещо, в което сте сред първите: глобалните тенденции са бизнесът не просто да търси печалби, а да допринася активно към обществото. Във вашия случай подавате ръка на млади творци, които са световно и национално неизвестни – да маркираме тази тенденция?

Социалната отговорност е част от мисията на този фонд. Не искахме да създадем поредния фонд, който инвестира в нещо, което няма да промени живота на никого. Зад дейността ни съществуват човешки лица – това са творците, които живеят с рисуването, с мечтите си някой да види техните творби и да ги оцени. Ние им даваме шанса да извадят от ателиетата си това, което правят, и да го покажат в галериите в София и на други места, пред подбрана публика, до която ние имаме достъп, да станат обект на медийно внимание и да разкажат своите истории. Повечето хора, които създават стойностно изкуство, са ярки личности вътре в себе си, а не могат да бъдат забелязани отвън.

Бихме могли да го наречем емоционална стойност?

Хубавото е, че човек може да бъде филантроп и да печели пари в същото време. В България филантропията не е силно развита като мисловен процес и дейност. Ние даваме възможност състоятелните хора, че и не толкова, да оставят своя отпечатък в обществото и да спечелят пари от това. Смятаме, че изкуството е един от малкото конвертируеми експорти на България. Творецът в България не е с нищо по-малко от твореца във Великобритания, САЩ или Германия.

Какво ви предстои?

Развитието на фонда тепърва започва. Ще се опитаме да даваме повече информация в публичното пространство на регулярни интервали, за да може хората, които се интересуват от изкуство и от пазара му като инвестиционен актив, да следят какво се случва. Надяваме се нашата мисия да се прегърне от повече хора, които да се включат. Защото включвайки се във фонда, вие променяте пазара на изкуство в България, осветлявате го, правите го по-интересен, прозрачен, по-активен и печеливш и помагате в същото време на българските творци. Това заслужава подкрепа. Така че надяваме се предстои се динамичен растеж на активите на фонда и постепенното му превръщане от инвестиционен инструмент в платформа за търговия на изкуство.

Картини за 1 млн. лв. от български художници бяха изложени в Балната зала на Военния клуб на първия аукцион, организиран от „Експат Глобално Изкуство“. Първият в Източна Европа фонд за инвестиции в изкуството притежава богата колекция от произведения на признати, съвременни и все още непопулярни художници и артисти. 20 картини за около 200 000 лева бяха продадени след явен и таен търг, а огромен интерес предизвика творчеството на млади таланти, откритие на „Експат Глобално Изкуство“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *