Expat Global Art стартира конкурс за млади съвременни творци

Инвестиционният фонд Expat Global Art стартира национален конкурс за млади автори на съвременно изкуство. Той има за цел да подпомогне и популяризира съвременното изкуство в България, като насочи вниманието към обещаващи млади и начинаещи творци, съобщават от инвестиционната компания Експат Капитал.

Експат Капитал създаде фонда за инвестиции в изкуство Expat Global Art през март тази година. Това е първият фонд в Централна и Източна Европа, който инвестира в предмети на изкуството.

Целта на националния конкурс е да се даде възможност на млади таланти да направят своята първа реализация, като, попадайки в портфейла на Фонда, тези творци ще бъдат промотирани в бъдеще в страната и чужбина. Това би стимулирало регулирането и установяването на устойчив пазар за изкуство в България, като едновременно ще доведе и до положителен ефект за инвеститорите във фонда. Закупените от Expat Global Art произведения ще бъдат излагани в галерии и ще бъдат популяризирани чрез сайта на дружеството.

Expat Global Art има бюджет от 500 000 лева, които могат да бъдат използвани за покупки на творби от конкурса. Общата заделена за покупки сума ще зависи от броя и качеството на участниците и предложените творби. Участието в конкурса е безплатно.

Основните критерии към произведенията включват иновативативен визуален език, отношение към съвременната художествена действителност и социално значимите теми и придържане към етическите принципи

Конкурсът ще се проведе в 6 категории – живопис, скулптура, графика, фотография, текстил и дигитални изкуства.

Класираните на първо място във всяка категория творби ще бъдат задължително откупени от Фонда на цена от 1500 лева, на второ място – за 1200 лева, а на трето – за 1000 лева. Всички други творби извън класираните на призови места могат да бъдат купувани от Фонда при взаимноприемливи условия в преговори с участниците.

Желаещите да участват в конкурса трябва да са на възраст между 16 и 30 години включително към датата 30 юни 2019 г. Ако живеят и творят на територията на Република България, участниците могат да са български или чуждестранни граждани. Ако живеят и творят извън територията на Република България, участниците трябва да са български граждани.

Те трябва да се регистрират с истинските си имена, рождени дати и контакти (адрес, е-мейл и телефон) и да са съгласни да бъдат обявени като участници в конкурса. Участниците трябва да са съгласни снимки на творбите им да бъдат публикувани от Фонда, като участващи в конкурса.

Освен това те трябва да са готови да продадат на Фонда творбите, с които участват в конкурса при предложение от Фонда за придобиване и при взаимноприемливи условия. Продажбата ще включва и авторските права за използване на творбите в репродукции и промоционални материали.

Заявките за участие ще могат да се правят по електронна поща на адрес art@expat.bg до полунощ на 20 юни 2019 г. Съобщенията трябва да се изпращат от личните е-мейли на участниците. В полето за Предмет/Subject задължително се посочват думите „За участие в конкурс“. В самия текст на писмото се посочват личните данни на участника – пълните имена по документ за самоличност, дата и място на раждане, националност, адрес и телефон за връзка, заглавието на произведението и категорията, в която се участва.

Всеки участник може да участва с много творби и в различни категории. Снимки на творбите в добри резолюции са прилагат към съобщението. Отделен приложен файл не може да бъде по-голям от 5 МБ, а общият размер на съобщението е желателно да е под 20 МБ.

За всяка творба се изпраща отделен е-мейл, който съдържа задължително всички данни за автора, изброени по-горе. Организаторите ще изпратят потвърждение до участниците за получената заявка по е-мейл.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *